Πρόγραμμα SECURITY για απόκτηση άδειας εργασίας

csm_GE_networkingSecurity_03_47eeb6d46f

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ SECURITY ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚεΜεΑ & Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Με βάση τα νέα δεδομένα που επιφέρει στον χώρο των ΙΕΠΥΑ, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Κε.Με.Α) έχουν προχωρήσει στη μεταξύ τους συνεργασία για Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 4892/1/76-γ΄/17.05.2010 Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1016/109/183 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β/606/05.03.2012) με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 4892/1/76-γ΄ από 17.05.2010 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008”».

Διαβάστε περισσότερα

EOPPEP_LogoBigkemea

 Έναρξη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

 Πληροφορίες: Νατάσα Καμμή τηλ 637 084847

Έναρξη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες: Ισίδωρος Πετράς τηλ 22850 22671

Έναρξη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες: Στέλλα Τσαντάνη τηλ 22840 21545 (εσωτ. 3) 

Έναρξη 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Πληροφορίες: Αντώνης Βουτσίνος τηλ 22810 86844

Δείτε επίσης :

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone
Close