Νέα Υ.Δ.Ε. Πρωτόκολλα Έλεγχου και Επανελέγχου

isolation_elemko1

Βάσει της υπ’ αριθ.: Φ50/οικ.11784/742 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ 1809 Β’/11-08/2011) από την 1η Νοεμβρίου και μετά είναι υποχρεωτική η έκδοση μόνο των νέων εντύπων Υ.Δ.Ε. Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθεί ο σωστός και αποδοτικός τρόπος συμπλήρωσης των εγγράφων που απαιτούνται, η μεθοδολογία αποδοτικών δοκιμών και μετρήσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου.

Διαβάστε περισσότερα

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

 Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα.

It's only fair to share...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on LinkedIn0Print this pageEmail this to someone
Close